Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.

Úvod

Poslední aktualizace: 11.4.2022

Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. (LB-STO z.s.) je okresní organizace s licencí ČUS a je samostatnou právnickou osobou, zapsanou ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod vložkou L 1928.

Licence ČUS opravňuje LB-STO z.s. a jeho orgány vykonávat správu záležitostí ČUS v jeho místě působnosti – tj. v rámci libereckého okresu.

V čele okresní organizace stojí okresní výkonný výbor s předsedou a místopředsedou.

V současné době regionální organizace sdružuje:

  • 109 tělovýchovných jednot a sportovních klubů libereckého okresu
  • celkem: 19.093, z toho 7.771 – mužů, 3.524 – žen a 7.798 mládeže