Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s.

Složení orgánů spolku LB-STO z.s.

34. valná hromada, která se konala 12.2. 2020 v hotelu Liberec zvolila na období 2020 – 2024 nové orgány spolku

Výkonný výbor: 
Ing. Vladimír Boháč, předseda, statutární orgán
Oldřich Langhamr st., místopředseda
Ing. Petr Seifert, člen
Ing. František Ulman, člen
Petr Zahradník, člen
Josef Vild, člen

Kontrolní komise:  
Jaroslava Skopková, předsedkyně
Václav Severýn, člen
Ing. Zdeněk Kračmar, člen